เกี่ยวกับโครงการ

ประวัติของสินธานี

     โครงการบ้านสินธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 โดย คุณธีรศักดิ์ เลาหะวีร์ ได้ดำเนินธุรกิจการพัฒนาที่ดินและการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้บ้านที่เป็นบ้านอย่างแท้จริง และเน้นการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

     เริ่มต้นจากบ้านสินธานีโครงการ 1 จนถึงปัจจุบัน บ้านสินธานีโครงการ 14 (สินธานี อเวนิว ) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี

     โดยทางบริษัทยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง  เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาการเป็นองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในระดับชั้นแนวหน้าของจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้ความสำคัญในคุณภาพมาตรฐานเป็นอย่างสูง ประกอบกับการบริการที่ไม่หยุดนิ่ง โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ที่จะช่วยให้งานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ราคายุติธรรม สร้างสรรค์สังคม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกในโครงการ

วิสัยทัศน์

     พัฒนาเชิงรุกมุ่งสู่ความเป็นผู้นำ  ในการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์  ด้วยความเป็นเลิศทางด้านการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ  โดดเด่นด้วยงานสถาปัตย์  โอบล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ได้มาอยู่กับเรา

" บ้านสินธานี "

พันธกิจ

  1. ทำก่อสร้างบ้านที่มีมาตรฐาน  ใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพ
  2. ออกแบบด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทันสมัย  ใช้งานได้จริงสอดคล้องต่อความต้องการลูกค้า
  3. มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการ  ทั้งด้านสังคมและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น  ตอบรับกิจกรรมครอบครัวได้อย่างลงตัว
  4. จัดให้มีบุคลากรและทีมงาน ผู้ชำนาญการ และประสบการณ์อย่างมืออาชีพ  เพื่อดำเนินการให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด
  5. จัดให้มีการบริการหลังการขาย  สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า