ไม่ว่าจะยามค่ำคืนหรือตอนไหน

เราจะดูแลความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

เราจะดูแลความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเล็กๆ
ที่เราใส่ใจ

รายละเอียดเล็กๆ ที่เราใส่ใจ

เพราะทุกคนในครอบครัวคุณอยู่ในความดูแลของเราเราจึงจะดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับทุกครอบครัวไม่มีวันหยุดคุณจึงไว้วางใจให้เราดูแลทุกๆครอบครัว

รักษาความปลอดภัย
ทำงานตลอด 24/7

จะขนส่งไหนๆ
ก็ต้องลงทะเบียนก่อนผ่าน

นิติบุคคลที่เชี่ยวชาญ
และพร้อมให้บริการคุณด้วยใจ

รักษาความปลอดภัย
ทำงานตลอด 24/7

จะขนส่งไหนๆ
ก็ต้องลงทะเบียนก่อนผ่าน

นิติบุคคลที่เชี่ยวชาญ
และพร้อมให้บริการคุณด้วยใจ

CCTV รักษาความปลอดภัยรอบโครงการ

เข้า-ออกโครงการ ด้วยระบบไร้สัมผัส

ผู้มาติดต่อต้องแลกบัตร เข้า-ออก

ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน การรักษาความปลอดภัย สำหรับลูกบ้านของเราก็ยังเข้มงวด ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยโครงการ

กฎและข้อบังคับ เข้า-ออก โครงการ

กฎและข้อบังคับ
เข้า-ออก โครงการ

เพื่อให้เป็นไปตามความเรียบร้อย และการคำนึงถึงความปลอดภัยภายในโครงการเป็นสำคัญ สำหรับ “บุคคลภายนอก” และ “ยานพาหนะ” ที่ไม่มี SINTHANEE PASS ผ่าน เข้า-ออกโครงการฯดังนี้

1. ต้องแลกบัตรผ่านเข้าโครงการฯ โดยใช้บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
2. แจ้งสถานที่ ที่จะติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ. จะสามารถติดต่อสถานที่นั้น
3. บุคคลภายนอกที่ติดต่อขอพบลูกบ้านในกรณีที่ลูกบ้านไม่อยู่ไม่อนุญาต ให้เข้าไปรอที่หน้าบ้านลูกบ้าน
4. แลกบัตรที่ประทับตรา แล้วให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อแลกบัตรประจำตัวคืน
5. เปิดท้ายยานพาหนะให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ตรวจสอบทั้งขา เข้า-ออก หากมีสิ่งที่จะนำออกจากโครงการฯ ต้องมีใบอนุญาตนำของออก หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. จะติดต่อตรวจสอบกับสถานที่ที่จะนำออก

หากไม่ปฏิบัติตาม

ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่อนุญาตให้เข้า-ออก ในพื้นที่โครงการฯ โดยเด็ดขาด